خانه نشریات دانشجویی دانشگاه علم و صنعت ایران- اخبار خانه ی نشریات
ثبت نام داوطلبان کاندیداتوری انتخابات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/11/28 | 
ثبت نام داوطلبان کاندیداتوری انتخابات مدیران مسئول نشریات دانشگاهی

زمان و مکان برگزاری انتخابات:
  • روز دوشنبه 22 اسفند 96 ساعت 9:30
  • سالن شهید یزدانپرست(مجتمع شهید بهرامی)
 
شرایط کاندیداتوری:
  • کاندیدا مدیر مسئول نشریه فعال باشد.
  • کاندیدا واحد درسی/پایان نامه/ رساله داشته باشد
  • و حداقل دو نیمسال تحصیلی از سنوات مجاز تحصیلی وی
     (بدون احتساب نیمسال جاری) باقی مانده باشد.
 
مدارک مورد نیاز:
  • رونوشت کارت دانشجویی
  • رونوشت پروانه انتشار نشریه
  • یک نسخه از یکی از شماره های نشریه در یکسال گذشته
ثبت نام:  شنبه 5 اسفند لغایت دوشنبه 7 اسفند ماه
خانه نشریات - طبقه دوم ساختمان 15 خرداد
 

تلفن:   77240282

کانال:  @khn_iust

وبسایت: Khn.iust.ac.ir
نشانی مطلب در وبگاه خانه نشریات دانشجویی دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://khn.iust.ac.ir/find.php?item=1.58.83.fa
برگشت به اصل مطلب