خانه نشریات دانشجویی دانشگاه علم و صنعت ایران- اخبار خانه ی نشریات
سهمیه شرکت کنندگان در انتخابات شورای مرکزی نظارت

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱/۲۶ | 

سهمیه شرکت کنندگان در انتخابات شورای مرکزی نظارت

AWT IMAGE

با عنایت به ماده 36 شیوه نامه برگزاری انتخابات مدیران مسئول نشریات دانشگاهی، سهمیه حق رای دانشگاه علم و صنعت ایران در انتخابات شورای مرکزی ناظر، بر اساس تعداد نشریات فعال به تعداد 12 نفر می باشد. با توجه به 6 نفر کاندیدای واجد شرایط در انتخابات اسفند ماه ، 6 نفر باقی مانده از بین مدیران مسئول نشریات فعال که در فرصت تعیین شده ثبت نام نمایند به قید قرعه انتخاب می شوند.

مدیران مسئول نشریات فعال دانشگاه که علاقه مند به شرکت در این انتخابات هستند تا تاریخ 28 فروردین فرصت دارند برای ثبت نامه به خانه نشریات دانشگاه مراجعه نمایند.

نشانی مطلب در وبگاه خانه نشریات دانشجویی دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://khn.iust.ac.ir/find.php?item=1.58.68.fa
برگشت به اصل مطلب