خانه نشریات دانشجویی دانشگاه علم و صنعت ایران- اخبار خانه ی نشریات
تایید نهایی انتخابات مدیران مسئول نشریات

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱/۲۶ | 

AWT IMAGE

با عنایت به برگزاری موفق انتخابات مدیران مسئول نشریات دانشگاهی در اسفند ماه سال 95 و بررسی نتایج انتخابات در جلسه 22 اسفند ماه و بررسی درخواست عضو منتخب علی البدل، در جلسه مورخ 26 فروردین ماه 96، اعضای دانشجویی کمیته ناظر بر نشریات به شرح ذیل مورد تایید کمیته ناظر بر نشریات قرار گرفت.

نفر اول صادق مشایخی به عنوان عضو اصلی

نفر دوم محمد حسین خشتی به عنوان عضو اصلی

نفر سوم محمد امین رحمتی به عنوان عضو علی البدل

نشانی مطلب در وبگاه خانه نشریات دانشجویی دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://khn.iust.ac.ir/find.php?item=1.58.67.fa
برگشت به اصل مطلب