خانه نشریات دانشجویی دانشگاه علم و صنعت ایران- اخبار خانه ی نشریات
اطلاعیه شماره دو

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۱/۲۴ | 

شرایط کاندیداتوری در انتخابات کمیته ناظر دانشگاهی

AWT IMAGE

جهت اطلاع از شرایط و مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام در انتخابات مدیران مسئول نشریات دانشگاهی به ماده های 7 و 8 دستور العمل جدید برگزاری انتخابات اشاره می گردد

ماده 7 - شرایط کاندیداتوری در انتخابات کمیته ناظر دانشگاه به شرح ذیل است:

  1. مدیرمسئول نشریه فعال باشد.
  2.   واحد درسی یا پایان‌نامه یا رساله داشته باشد و حداقل دو نیمسال تحصیلی از سنوات مجاز تحصیلی وی (بدون احتساب نیم سال جاری) باقی مانده باشد.

تبصره 1 - عدم تحویل به موقع سه نسخه از هر شماره منتشرشده نشریه )مفاد ماده 23 دستورالعمل) نافی حق مدیرمسئول برای کاندیداتوری نیست.

تبصره 2 - هرگونه تنبیه و یا تذکر و ... که منجر به لغو مجوز یا منع دائم انتشار نشریه نگردد، از جمله تنبیهات مندرج دربندهای10،9،8،7،4،3،2،1 ماده 40 و یا تذکر بند 2 ماده 6 و یا اخطار ماده 24 دستورالعمل و مانند آن، نافی حق کاندیداتوری یا شرکت در انتخابات نمی‌باشد، تنبیهات مندرج در بندهای 13،12،11،6،5 ماده 40، تنها در صورتی که مدیرمسئول در حال گذراندن دوران محرومیت باشد و فقط در خصوص همان مدیرمسئولی که متحمل این محرومیت شده، حق کاندیداتوری و شرکت در انتخابات را از بین می‌برد.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت‌نام

ماده 8 -کاندیداها می‌بایست در هنگام ثبت‌نام، رونوشت مدارک ذیل را به پیوست فرم ثبت‌نام در انتخابات تحویل دهند:

  1. کارت دانشجویی یا گواهی اشتغال به تحصیل در نیمسال جاری در خصوص دانشجویان و یا کارت پرسنلی و یا عضویت هیأت علمی در خصوص کارکنان و اعضاء هیأت علمی
  2.     پروانه انتشار نشریه
  3. یک نسخه از شماره‌های نشریه که در یک سال گذشته منتشر شده باشد

تبصره 1 به همراه داشتن  اصل  مدرک شناسایی، جهت احراز هویت توسط کارشناس نشریات الزامی است  تیصره 2 مسئول

ثبت‌نام موظف است فرم ثبت‌نام و مدارک را بررسی و در صورت وجود هرگونه نقص یا ابهامی و یا فقدان شرایط کاندیداتوری، مورد را به متقاضی کاندیداتوری اعلام نماید، اما در صورت اصرار فرد متقاضی بر تحویل فرم ثبت‌نام و یا مدارک به همان شکل، مسئول ثبت‌نام به هیچ عنوان حق عدم دریافت فرم تقاضای کاندیداتوری و یا مدارک پیوست را ندارد. مسئول ثبت‌نام می‌بایست پس از اخذ فرم تقاضا و مدارک، رسید دریافت فرم تقاضای کاندیداتوری و مدارک پیوست را با ذکر دقیق عنوان یا عناوین مدارک دریافتی در آن، تهیه و به متقاضی کاندیداتوری ارائه دهد.

نشانی مطلب در وبگاه خانه نشریات دانشجویی دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://khn.iust.ac.ir/find.php?item=1.58.61.fa
برگشت به اصل مطلب