خانه نشریات دانشجویی دانشگاه علم و صنعت ایران- اخبار خانه ی نشریات
اطلاعیه شماره یک

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۱/۲۴ | 

بسمه تعالی

طبق مصوبه جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی در تاریخ 95/11/23 اعضای هیات نظارت بر انتخابات و کمیته اجرائی انتخابات نشریات دانشگاهی انتخاب شدند.

اعضای هیات نظارت بر انتخابات : دکتر احد قائمی ( مدیر فرهنگی به عنوان دبیر هیات نظارت)، آقای پیام درویشی (نماینده حقوقی)، امیرسهیل میرزائی و محمد مهدی یزدی (اعضای دانشجوئی)

اعضای کمیته اجرائی انتخابات: آقای مهدی شمسی (کارشناس نشریات به عنوان دبیر)، خانم مریم سامعی و امیر عباس پراژنگ (اعضای دانشجوئی) انتخاب شدند.

طبق مصوبه کمیته نظار بر نشریات مراحل زمانی انتخابات نشریات دانشگاهی به شرح جدول زیر اعلام می گردد.

مدت زمان

تاریخ

عنوان فعالیت

ردیف

سه روز کاری

95/11/27 الی 95/12/01

ثبت نام از کاندیداهای مدیران مسئول نشریات دانشگاهی

1

95/12/02

تشکیل جلسه هیات نظارت بر انتخابات جهت بررسی صلاحیت های کاندیداها و ارائه لیست نهائی نشریات واجد شرایط جهت شرکت در انتخابات

2

95/12/03

اطلاع رسانی لیست نشریات و کاندیداهای واجد شرایط جهت شرکت در انتخابات

3

5 روز

95/12/04 الی 95/12/08

اعتراض کاندیداها و مدیران مسئول نشریات به نتایج اعلامی هیات نظارت بر انتخابات

4

95/12/09

جلسه فوق العاده کمیته ناظر بر نشریات جهت رسیدگی به شکایات

5

یک روز کاری،

رأس ساعت 10 صبح

95/12/16

سالن شهید یزدانپرست (مجتمع شهید بهرامی)

زمان و مکان برگزاری انتخابات نشریات دانشگاهی

6

                                                                                            دبیرخانه نشریات دانشگاهی

AWT IMAGEدانشگاه علم و صنعت ایران

نشانی مطلب در وبگاه خانه نشریات دانشجویی دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://khn.iust.ac.ir/find.php?item=1.58.60.fa
برگشت به اصل مطلب