خانه نشریات دانشجویی دانشگاه علم و صنعت ایران- اخبار خانه ی نشریات
ثب نام جهت همکاری در انتخابات

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ | 

AWT IMAGE

فعالان در نشریات دانشگاهی جهت همکاری  و ثبت نام در کمیته اجرایی و هیات نظارت بر انتخابات مدیران مسئول نشریات دانشگاهی تا تاریخ 18 بهمن ماه فرصت دارند در محل خانه نشریات دانشگاه علم و صنعت ثبت نام نمایند.

نشانی مطلب در وبگاه خانه نشریات دانشجویی دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://khn.iust.ac.ir/find.php?item=1.58.58.fa
برگشت به اصل مطلب